Kõik koolitused

Siit leiad ajalise nimekirja kõikidest Töökeskkonna Halduse poolt pakutavatest koolitustest. Kõik meie koolitused on kooskõlas Eesti Vabariigis kehtivate nõuete ja õigusaktidega. Koolituste mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, kus üks akadeemilne tund on 45 minutit. Lisainformatsiooni saamiseks kliki soovitud koolitusele või võta meiega julgelt ühendust!Detsember 2020
Kuupäev Koolitus Kestvus Hind
01.12 - 02.12 Esmaabiandjate koolitus Eesti Punase Risti ainekava mahus 16 akad t 75.00 eurot Täis
02.12 Esmaabiandjate täiendkoolitus Eesti Punase Risti ainekava mahus 8 akad t 55.00 eurot Täis
03.12 Evakuatsiooni- ja tuleohutuse eest vastutava isiku koolitus 8 akad t 90.00 eurot Vaata
03.12 Tuletööde tegemise koolitus tuletööde tegijale 6 akad t 75.00 eurot Vaata
04.12 Обучение лица, ответственного за безопасность эвакуации и пожарную безопасность 8 akad t 90.00 eurot Vaata
04.12 Обучение в отношении выполнения огневых работ 6 akad t 75.00 eurot Vaata
07.12 - 08.12 Обучение лиц, оказывающих первую помощь, в объеме, предусмотренном программой обучения Эстонского Красного Креста 16 akad t 75.00 eurot Vaata
08.12 Повышение квалификации лиц, оказывающих первую помощь, в объеме, предусмотренном программой обучения Эстонского Красного Креста 8 akad t 55.00 eurot Vaata
09.12 Обучение водителя погрузчика 8 akad t 97.00 eurot Vaata
09.12 - 11.12 Двухдневный oбучение водителя погрузчика 16 akad t 155.00 eurot Vaata
10.12 Tõstukijuhi ühepäevane koolitus 8 akad t 97.00 eurot Vaata
10.12 - 11.12 Tõstukijuhi kahepäevane koolitus praktikaga 16 akad t 155.00 eurot Vaata
14.12 Обучение координатора строительной площадки 8 akad t 87.00 eurot Vaata
16.12 - 18.12 Töötervishoiu- ja tööohutuskoolitus töökeskkonnavolinikele, -spetsialistidele ja -nõukogu liikmetele 24 akad t 155.00 eurot Vaata
18.12 Töökeskkonnaspetsialistide-, volinike- ja -nõukogu liikmete täiendkoolitus 8 akad t 90.00 eurot Vaata


Jaanuar 2021
Kuupäev Koolitus Kestvus Hind
12.01 Ehitusplatsi töötervishoiu ja tööohutuse koordinaatori koolitus 8 akad t 87.00 eurot Vaata
19.01 - 20.01 Обучение лиц, оказывающих первую помощь, в объеме, предусмотренном программой обучения Эстонского Красного Креста 16 akad t 75.00 eurot Vaata
20.01 Повышение квалификации лиц, оказывающих первую помощь, в объеме, предусмотренном программой обучения Эстонского Красного Креста 8 akad t 55.00 eurot Vaata
25.01 Evakuatsiooni- ja tuleohutuse eest vastutava isiku koolitus 8 akad t 90.00 eurot Vaata
25.01 Tuletööde tegemise koolitus tuletööde tegijale 6 akad t 75.00 eurot Vaata
26.01 Обучение лица, ответственного за безопасность эвакуации и пожарную безопасность 8 akad t 90.00 eurot Vaata
26.01 Обучение в отношении выполнения огневых работ 6 akad t 75.00 eurot Vaata
27.01 - 29.01 Töötervishoiu- ja tööohutuskoolitus töökeskkonnavolinikele, -spetsialistidele ja -nõukogu liikmetele 24 akad t 155.00 eurot Vaata


Veebruar 2021
Kuupäev Koolitus Kestvus Hind
10.02 - 12.02 Обучение в области трудового здравоохранения и безопасности труда специалистов по рабочей среде, а также уполномоченных и членов советов 24 akad t 155.00 eurot Vaata
22.02 Evakuatsiooni- ja tuleohutuse eest vastutava isiku koolitus 8 akad t 90.00 eurot Vaata
22.02 Tuletööde tegemise koolitus tuletööde tegijale 6 akad t 75.00 eurot Vaata
25.02 Обучение координатора строительной площадки 8 akad t 87.00 eurot Vaata
26.02 Обучение лица, ответственного за безопасность эвакуации и пожарную безопасность 8 akad t 90.00 eurot Vaata
26.02 Обучение в отношении выполнения огневых работ 6 akad t 75.00 eurot Vaata


Märts 2021
Kuupäev Koolitus Kestvus Hind
03.03 - 05.03 Töötervishoiu- ja tööohutuskoolitus töökeskkonnavolinikele, -spetsialistidele ja -nõukogu liikmetele 24 akad t 155.00 eurot Vaata
08.03 Ehitusplatsi töötervishoiu ja tööohutuse koordinaatori koolitus 8 akad t 87.00 eurot Vaata
15.03 - 16.03 Обучение лиц, оказывающих первую помощь, в объеме, предусмотренном программой обучения Эстонского Красного Креста 16 akad t 75.00 eurot Vaata
16.03 Повышение квалификации лиц, оказывающих первую помощь, в объеме, предусмотренном программой обучения Эстонского Красного Креста 8 akad t 55.00 eurot Vaata
29.03 Evakuatsiooni- ja tuleohutuse eest vastutava isiku koolitus 8 akad t 90.00 eurot Vaata
29.03 Tuletööde tegemise koolitus tuletööde tegijale 6 akad t 75.00 eurot Vaata
30.03 Обучение лица, ответственного за безопасность эвакуации и пожарную безопасность 8 akad t 90.00 eurot Vaata
30.03 Обучение в отношении выполнения огневых работ 6 akad t 75.00 eurot Vaata


Aprill 2021
Kuupäev Koolitus Kestvus Hind
07.04 - 09.04 Töötervishoiu- ja tööohutuskoolitus töökeskkonnavolinikele, -spetsialistidele ja -nõukogu liikmetele 24 akad t 155.00 eurot Vaata
16.04 Обучение координатора строительной площадки 8 akad t 87.00 eurot Vaata
19.04 - 20.04 Обучение лиц, оказывающих первую помощь, в объеме, предусмотренном программой обучения Эстонского Красного Креста 16 akad t 75.00 eurot Vaata
20.04 Повышение квалификации лиц, оказывающих первую помощь, в объеме, предусмотренном программой обучения Эстонского Красного Креста 8 akad t 55.00 eurot Vaata
21.04 Evakuatsiooni- ja tuleohutuse eest vastutava isiku koolitus 8 akad t 90.00 eurot Vaata
21.04 Tuletööde tegemise koolitus tuletööde tegijale 6 akad t 75.00 eurot Vaata
26.04 Обучение лица, ответственного за безопасность эвакуации и пожарную безопасность 8 akad t 90.00 eurot Vaata
26.04 Обучение в отношении выполнения огневых работ 6 akad t 75.00 eurot Vaata


Mai 2021
Kuupäev Koolitus Kestvus Hind
12.05 - 14.05 Töötervishoiu- ja tööohutuskoolitus töökeskkonnavolinikele, -spetsialistidele ja -nõukogu liikmetele 24 akad t 155.00 eurot Vaata
19.05 - 21.05 Обучение в области трудового здравоохранения и безопасности труда специалистов по рабочей среде, а также уполномоченных и членов советов 24 akad t 155.00 eurot Vaata
24.05 Ehitusplatsi töötervishoiu ja tööohutuse koordinaatori koolitus 8 akad t 87.00 eurot Vaata
31.05 Evakuatsiooni- ja tuleohutuse eest vastutava isiku koolitus 8 akad t 90.00 eurot Vaata
31.05 Tuletööde tegemise koolitus tuletööde tegijale 6 akad t 75.00 eurot Vaata


Juuni 2021
Kuupäev Koolitus Kestvus Hind
08.06 Обучение лица, ответственного за безопасность эвакуации и пожарную безопасность 8 akad t 90.00 eurot Vaata
08.06 Обучение в отношении выполнения огневых работ 6 akad t 75.00 eurot Vaata
09.06 - 10.06 Обучение лиц, оказывающих первую помощь, в объеме, предусмотренном программой обучения Эстонского Красного Креста 16 akad t 75.00 eurot Vaata
10.06 Повышение квалификации лиц, оказывающих первую помощь, в объеме, предусмотренном программой обучения Эстонского Красного Креста 8 akad t 55.00 eurot Vaata
11.06 Обучение координатора строительной площадки 8 akad t 87.00 eurot Vaata
16.06 - 18.06 Töötervishoiu- ja tööohutuskoolitus töökeskkonnavolinikele, -spetsialistidele ja -nõukogu liikmetele 24 akad t 155.00 eurot Vaata