Kõik koolitused

Siit leiad ajalise nimekirja kõikidest Töökeskkonna Halduse poolt pakutavatest koolitustest. Kõik meie koolitused on kooskõlas Eesti Vabariigis kehtivate nõuete ja õigusaktidega. Koolituste mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, kus üks akadeemilne tund on 45 minutit. Lisainformatsiooni saamiseks kliki soovitud koolitusele või võta meiega julgelt ühendust!Juuni 2020
Kuupäev Koolitus Kestvus Hind
01.06 Tõstukijuhi ühepäevane koolitus 8 akad t 97.00 eurot Vaata
01.06 - 04.06 Tõstukijuhi kahepäevane koolitus praktikaga 16 akad t 155.00 eurot Vaata
02.06 Обучение водителя погрузчика 8 akad t 97.00 eurot Vaata
02.06 - 04.06 Двухдневный oбучение водителя погрузчика 16 akad t 155.00 eurot Vaata
08.06 - 10.06 Обучение в области трудового здравоохранения и безопасности труда специалистов по рабочей среде, а также уполномоченных и членов советов 24 akad t 155.00 eurot Vaata
10.06 Повышение квалификации специалистов по рабочей среде, а также уполномоченных и членов советов по рабочей среде 8 akad t 90.00 eurot Vaata
11.06 Обучение координатора строительной площадки 8 akad t 87.00 eurot Vaata
12.06 Evakuatsiooni- ja tuleohutuse eest vastutava isiku koolitus 8 akad t 90.00 eurot Vaata
12.06 Tuletööde tegemise koolitus tuletööde tegijale 6 akad t 75.00 eurot Vaata
15.06 - 16.06 Esmaabiandjate koolitus Eesti Punase Risti ainekava mahus 16 akad t 75.00 eurot Vaata
16.06 Esmaabiandjate täiendkoolitus Eesti Punase Risti ainekava mahus 8 akad t 55.00 eurot Vaata
17.06 - 19.06 Töötervishoiu- ja tööohutuskoolitus töökeskkonnavolinikele, -spetsialistidele ja -nõukogu liikmetele 24 akad t 155.00 eurot Vaata
19.06 Töökeskkonnaspetsialistide-, volinike- ja -nõukogu liikmete täiendkoolitus 8 akad t 90.00 eurot Vaata