Koolituste üldinfo

Koolituste üldinfo ja koolitusluba:

Töökeskkonna Haldus OÜ (registrikood 11278313) organiseerib aastaringselt avalikke ning ettevõtte/asutuse siseseid koolitusi. Ettevõtte/asutuse siseseid koolitusi on võimalik tellida üle Eesti.

Töökeskkonna Haldus OÜ omab Eesti Haridus ja Teadusministeeriumi poolt väljastatud koolitusluba -  täiskasvanuhariduse majandustegevusteade nr 199983. 

Koolituste toimumine ja kestvus
Koolituste mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, kus üks akadeemiline tund on 45 minutit. Õppetöö toimub üldjuhul kell 9.00–16.00, lõunavaheaeg 12.15–12.45. Koolituse pausidel pakume kohvi, teed, küpsiseid, puuvilju. Töökeskkonna Haldus OÜ jätab endale õiguse teha koolituskalendris ja ajakavas muudatusi. Koolitustele registreerunuid teavitakse muudatustest. 

Koolitusruumides (Iva 12, Tallinn) puudub Wifi kasutamise võimalus.

Koolitusele registreerumine
Kõikidele avalikele koolitustele tuleb teha kohabroneering. Broneeringu saab teostada kodulehel, täites vormi KOOLITUSELE REGISTREERIMINE. Soovi korral saab koolituskoha broneerida e-posti teel info@tkhaldus.ee või helistades telefoni 654 1050. Registreerumise kinnituseks saadetakse Teie e-postile lisainfo.

Koolituse eest tasumine 
Koolituse eest tasumine toimub ettemaksuarve alusel.   Koolituse hinnale lisandub käibemaks 20 %. 

Arve väljastame e-posti teel. Tellija on kohustatud arve õigeaegselt tasuma, mis ühtlasi kinnitab koolituskoha broneeringu. Maksetähtaja ületamisel, 45 päeva ning hoolimata koolitusfirma poolsetest meeldetuletustest, antakse tasumata arve inkassofirmale edasiseks käitlemiseks. Erandjuhtudel või kokkuleppel Töökeskkonna Haldus OÜ müügiesindajaga on võimalik tasuda koolituse eest osade kaupa või garantiikirja alusel peale koolituse toimumist (kehtib riigiasutuste puhul). Eelneval kokkuleppel on võimalik koolituse eest tasuda sularahas,  koolituse toimumise päeval,  kohapeal ja enne koolituse algust.

Koolitusel osalemine
Koolituspäeval palume osalejal kohal olla viis minutit enne koolituse algust. Koolitusel täidetavale registreerumislehele palume kirjutada trükitähtedega ning selge käekirjaga vajalikud andmed. Korrektselt täidetud registreerumisleht tagab õigete andmete kirjutamise väljastatavale tunnistusele, kui koolitus edukalt läbitakse. Koolituse hindamismeetodiks on iga koolitusmooduli lõpus toimuv kirjalik test või praktiline ülesanne. Kui testis olevatele küsimustele on õigesti vastatud vähemalt 75% ulatuses või praktiline ülesanne teostatakse vähemalt rahuldavalt, saab õppija pädevustunnistuse. Plastiktunnistuste väljastamiseks teeme koolitatavatest fotod kohapeal. Plastiktunnistused saab kätte aadressil Õismäe tee 179, Tallinn, III K (dr Küüdorfi tervishoid). Posti teel saatmise korral lisandub tähitud kirja saatmise kulu 4 €.

Koolitusest loobumine
Koolitusele mitte ilmumisel või vähem kui kolm tööpäeva enne koolituse algust osalemisest loobumisel, tagastatakse 50% koolituse hinnast inimese kohta. Alati pakume võimaluse osaleda järgmisel samalaadsel koolitusel. Õigeaegselt mitteosalemisest teatamisel tagastatakse 100% koolituse arvest juhul, kui ettemaksuarve on tasutud. Koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.

Koolituse ärajäämine või edasilükkumine
Töökeskkonna Haldus OÜ jätab endale õiguse koolitusgrupi mittetäitumisel koolituse toimumist edasi lükata. Koolitusele registreerunuid teavitatakse koolitusaja muudatusest e-posti või telefoni teel. Uue koolitusaja sobimatuse korral tagastatakse koolitustasu täies ulatuses, kui ettemaksuarve on tasutud.

Koolituse hind
Sisaldab, loengut, materjale (e-mailile saadetuna), tunnistusi ja kohvipause. Koolituse korral, mis toimub ettevõttes kohapeal,  sisaldab pakkumise hind ka sõidukulusid. 

Soodustused
Kui ühest ettevõttest osaleb koolitusel viis või rohkem inimest, pakume hinnasoodustust! Samuti saavad soodustust EVEA liikmed. Kursuse tellimisel ettevõttesse valib tellija kursuse toimumise kuupäevad ja kellaajad, kursuse tasu arvestatakse grupi hinnana. Hinnapakkumist saate küsida läbi kodulehe: http://www.tkhaldus.ee/est/kontakt/, telefonilt 6547050 või 5532238, info@tkhaldus.ee

Isikuandmete kogumine ja töötlemine

Töökeskkonna Haldus OÜ kogub osalejate kohta järgmisi andmeid: osaleja nimi, asutus, e-mail, kontakttelefon,  isikukood (tunnistuse jaoks). Isikuandmeid töödeldakse isikuandmete kaitse seaduse §6 alusel.

Eesti Töötukassale edastatakse nende koolitatavate nimi ja isikukood, kelle koolituse eest tasub Eesti Töötukassa.