Ehitusplatsi koordinaator

Ehitusplatsi koordinaatori koolitus on mõeldud sellele ametikohale määratud inimesele, kelleks peab olema vähemalt 3-aastase ehitusalase kogemusega spetsialist. Tavaliselt on selleks inimeseks ehituse projektijuht, objektijuht, tööohutuse eest vastutav isik või ehitusjärelvalve spetsialist. Koolituse eesmärgiks on ennetada ohte ehitusplatsidel ja anda praktilisi teadmisi ohutuse tagamiseks ning terviseriskide ennetamiseks.

Koolituse käigus anname osalenutele edasi teadmised ja oskused ehitusplatsil ohutustegevuse juhtimiseks ja korraldamiseks, oskuse analüüsida ehitusvaldkonnaga seonduvaid ohtusid ja luua vastavalt seadusandlusele ohutustegevuse plaan, oskuse hinnata ohtlikke töid ja kontrollida tegevust ehitusobjektil.

Koolituse hinnale lisandub käibemaks 20%.Veebruar 2021
Kuupäev Koolitus Kestvus Hind
09.02 Ehitusplatsi töötervishoiu ja tööohutuse koordinaatori koolitus 8 akad t 87.00 eurot Vaata
25.02 Обучение координатора строительной площадки 8 akad t 87.00 eurot Vaata


Märts 2021
Kuupäev Koolitus Kestvus Hind
08.03 Ehitusplatsi töötervishoiu ja tööohutuse koordinaatori koolitus 8 akad t 87.00 eurot Vaata


Aprill 2021
Kuupäev Koolitus Kestvus Hind
16.04 Обучение координатора строительной площадки 8 akad t 87.00 eurot Vaata


Mai 2021
Kuupäev Koolitus Kestvus Hind
24.05 Ehitusplatsi töötervishoiu ja tööohutuse koordinaatori koolitus 8 akad t 87.00 eurot Vaata


Juuni 2021
Kuupäev Koolitus Kestvus Hind
11.06 Обучение координатора строительной площадки 8 akad t 87.00 eurot Vaata