Asbestitöid teostava töötaja koolitus ( Eesti ettevõtete töötajad, kes puutuvad kokku asbestiga)

Koolituse hind: 130.00 eurot (+km)

Vastavalt Vabariigi Valitsuse määruse nr 224 Asbestitööle esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded § 12 -le peab tööandja korraldama asbestitöid teostavale töötajale enne esmakordset tööleasumist väljaõppe, mille sisu ja maht peavad olema kooskõlas tehtava töö laadiga. Töökeskkonna Haldus OÜ pakutav koolitus on vastavuses Vabariigi Valitsuse määrusega.

Sihtrühm: Eesti ettevõtete ehitustööde juhatajad, tööandjad ja kõik töötajad, kes teostavad asbestitöid

Koolitusel käsitletavad teemad

 • Asbesti tervistkahjustav toime ja tervisekahjustuse riski suurendavad tegurid, sh suitsetamine
 • Kutsehaigused
 • Asbesti sisaldavate toodete ja materjalide liigid, nende tuvastamine töökohal
 • Tegevused, mille käigus võidakse asbestitolmuga kokku puutuda
 • Töötajate tervisekontroll
 • Asbestiga seonduvad õigusaktid, nõuded tööandjale asbestiga töötamisel
 • Jäätmete kõrvaldamine, prügila valik, nõuded prügilatele
 • Asbestitöö hügieeninõuded
 • Ohutud töövõtted
 • Saastest puhastamine
 • Lammutamise ja asbesti eemaldamise tehnika
 • Juhised tegutsemiseks, kui töö käigus ootamatult avastatakse asbesti sisaldavaid materjale
 • Isikukaitsevahendid, kasutatavad ohumärguanded
 • Hingamiskaitsevahendite otstarve, sortiment, valimine ja kasutamine

Lektor Jaan Kiviall on lõpetanud Tallinna Polütehnilise Instituudi elektromehaanikuna. Töötanud 1963-1992. aastatel Energiajärelevalves (ka Energiamüük) osakonna juhatajana. 1992-2010. a töötanud Tööinspektsioonis Tallinna ja hiljem Tallinna ning Harjumaa inspektsiooni juhatajana ja peaspetsialistina. Töökeskkonna alal on läbinud täiendkoolitusi Eestis, Soomes, Taanis ja Saksamaal. Avaldanud töökeskkonnaalaseid artikleid ajalehtedes, ajakirjades.


Asukoht: Iva 12, IVA Ärimaja,III korrus, Tallinn
Kellaajad
Loeng algab kell 9.00 ning kestab kuni 16.15. Koolituste mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, kus üks akadeemiline tund on 45 minutit.
Lõunapaus on kell 12.15 kuni 12.45 (lõunatamine osaleja vabal valikul läheduses asuvates toidukohtades)
Koolituse hind sisaldab koolitusmaterjale ja tunnistust.

Kui ettevõttest on koolitusele tulemas rohkem kui viis töötajat on hind kokkuleppel.

Töökeskkonna Haldus OÜ on registreeritud Sotsiaalministeeriumis töötervishoiu- ja tööohutusalase koolitusega tegelevaks ettevõtteks.
Töökeskkonna Haldus OÜ võib teostada töötervishoiuteenuste osutamist tööhügieeni alal. Tervishoiuameti registreerimistõend nr 0034.
 

Töökeskkonna Haldus OÜ omab Eesti Haridus ja Teadusministeeriumi poolt väljastatud koolitusluba -  täsikasvanuhariduse majandustegevusteade nr 199983.

Tagasi   Koolituste üldinfo