Asbestitööd

Asbestitöid teostava töötaja/tööandja koolitus on mõeldud ehitajatele, lammutustööde tegijatele ja kõigile, kes tunnevad huvi asbestitööde vastu.

Vastavalt seadusele (Asbestitööle esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded § 12 https://www.riigiteataja.ee/akt/12872816)  korraldab tööandja asbestitöö tegijatele enne esmakordset tööleasumist väljaõppe, mille sisu ja maht peavad olema kooskõlas tehtava töö laadiga. 

Asbestitööks loetakse asbesti sisaldava ehitise lammutamist, rekonstrueerimist, remonti või hooldust, sh asbesti eemaldamist ehitiselt, masinalt, seadmest või laevast ning asbestijäätmete kogumist, vedu ja ladestamist prügilasse. Asbestikiud on sissehingamisel ohtlikud tervisele, soodustades kopsuvähi, asbestoosi ja mesotelioomi teket. Seedeelundkonda sattunud asbestikiu võivad põhjustada kõri-, mao-, peensoole- või jämesoolevähki.

Antud koolituse eesmärgiks on anda osalenutele praktilised teadmised, kuidas vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele nõuetele viia läbi asbesti lammutustöid.

Koolituse hinnale lisandub käibemaks 20%.