Kas ettevõttes peab olema töökeskkonnaspetsialist? Kui tihti on vaja teda koolitada?

Töökeskkonnaspetsialist on töökeskkonna alal pädev insener või muu töökeskkonnaõpetust saanud spetsialist ettevõttes, keda tööandja on volitanud täitma töötervishoiu- ja tööohutusalaseid ülesandeid. Vastavalt Töötervishoiu ja tööohutuse seadusele peab tööandja töökeskkonnaspetsialisti määrama oma töötajate hulgast. Töökeskkonnaspetsialist või tema ülesandeid täitev juhatuse liige või asutuse juhataja on kohustatud läbima esmalt 24h ja hiljem täiendõppe koolitusasutuses mitte harvem kui kord viie aasta jooksul.
Samuti tuleb töökeskkonnaspetsialistil end täiendada, kui:

  • töökeskkonnas on toimunud olulisi muudatusi;
  • töökohas vahetatakse või uuendatakse tehnoloogiat või töövahendeid;
  • töötervishoidu ja tööohutust reguleerivates õigusaktides on toimunud olulisi muudatusi;o tööinspektor peab seda vajalikuks.