Järgmised koolitused

23.09 - 24.09 Esmaabiandjate koolitus Eesti Punase Risti ainekava mahus Hind: 75.00 eurot
24.09 Esmaabiandjate täiendkoolitus Eesti Punase Risti ainekava mahus Hind: 55.00 eurot
25.09 - 27.09 Töötervishoiu- ja tööohutuskoolitus töökeskkonnavolinikele, -spetsialistidele ja -nõukogu liikmetele Hind: 155.00 eurot
27.09 Töökeskkonnaspetsialistide-, volinike- ja -nõukogu liikmete täiendkoolitus Hind: 90.00 eurot
10.10 Troppija koolitus (sild-, pukk-, torn-, autokraanad, telfrid) Hind: 93.00 eurot
11.10 Обучение лица, ответственного за безопасность эвакуации и пожарную безопасность Hind: 90.00 eurot
11.10 Обучение в отношении выполнения огневых работ Hind: 75.00 eurot
14.10 Ehitusplatsi töötervishoiu ja tööohutuse koordinaatori koolitus Hind: 87.00 eurot
15.10 Обучение для приобретения квалификации стропальщика Hind: 93.00 eurot
16.10 Обучение водителя погрузчика Hind: 97.00 eurot
16.10 - 18.10 Двухдневный oбучение водителя погрузчика Hind: 155.00 eurot
17.10 - 18.10 Tõstukijuhi kahepäevane koolitus praktikaga Hind: 155.00 eurot
17.10 Tõstukijuhi ühepäevane koolitus Hind: 97.00 eurot
21.10 - 22.10 Esmaabiandjate koolitus Eesti Punase Risti ainekava mahus Hind: 75.00 eurot
22.10 Esmaabiandjate täiendkoolitus Eesti Punase Risti ainekava mahus Hind: 55.00 eurot
Vaata tervet koolituskalendritKoolituskeskus:
Töökeskkonna Haldus OÜ loodi 2006 aasta augustis eesmärgiga hakata pakkuma töötervishoiu- ja tööohutus teenuseid. Esmalt pakkusime vaid riskianalüüse ja töötervishoiualase dokumentatsiooni vormistamise teenust, töökeskkonnaspetsialisti teenust. Ettevõtte ajaloo algusest peale oleme pakkunud ka tööohutuse- ning töötervishoiu-, ergonoomia- ja esmaabikoolitusi.
Aastatega on koolitusvaldkond laienenud, lisandunud on asbesti, tuleohutuse, ehitusplatsi ja evakuatsiooni koolitused. Oleme enda alla koondanud töötervishoiu ja tuleohutuse tippspetsialistid ja -praktikud, kes pakuvad klientidele kõrgekvaliteedilist teenust.


Missioon:
Tahame olla Sinu ohutu töökeskkonna võti - hallatud riskid ja koolitatud personal!

Visioon:
Meie eesmärgiks on pakkuda head ja kvaliteetset töötervishoiu- ja tööohutuse teenust Eestis.
Pakume oma klientidele personaalset lähenemiste töökeskkonnaalastes küsimustes ja teenuste osas, samuti laia valikut kvaliteetsetest koolitustest.

Koolituskeskus meedias