Järgmised koolitused

01.06 Tõstukijuhi ühepäevane koolitus Hind: 97.00 eurot
01.06 - 04.06 Tõstukijuhi kahepäevane koolitus praktikaga Hind: 155.00 eurot
02.06 Обучение водителя погрузчика Hind: 97.00 eurot
02.06 - 04.06 Двухдневный oбучение водителя погрузчика Hind: 155.00 eurot
08.06 - 10.06 Обучение в области трудового здравоохранения и безопасности труда специалистов по рабочей среде, а также уполномоченных и членов советов Hind: 155.00 eurot
10.06 Повышение квалификации специалистов по рабочей среде, а также уполномоченных и членов советов по рабочей среде Hind: 90.00 eurot
11.06 Обучение координатора строительной площадки Hind: 87.00 eurot
12.06 Evakuatsiooni- ja tuleohutuse eest vastutava isiku koolitus Hind: 90.00 eurot
12.06 Tuletööde tegemise koolitus tuletööde tegijale Hind: 75.00 eurot
15.06 - 16.06 Esmaabiandjate koolitus Eesti Punase Risti ainekava mahus Hind: 75.00 eurot
16.06 Esmaabiandjate täiendkoolitus Eesti Punase Risti ainekava mahus Hind: 55.00 eurot
17.06 - 19.06 Töötervishoiu- ja tööohutuskoolitus töökeskkonnavolinikele, -spetsialistidele ja -nõukogu liikmetele Hind: 155.00 eurot
19.06 Töökeskkonnaspetsialistide-, volinike- ja -nõukogu liikmete täiendkoolitus Hind: 90.00 eurot
Vaata tervet koolituskalendritKoolituskeskus:
Töökeskkonna Haldus OÜ loodi 2006 aasta augustis eesmärgiga hakata pakkuma töötervishoiu- ja tööohutus teenuseid. Esmalt pakkusime vaid riskianalüüse ja töötervishoiualase dokumentatsiooni vormistamise teenust, töökeskkonnaspetsialisti teenust. Ettevõtte ajaloo algusest peale oleme pakkunud ka tööohutuse- ning töötervishoiu-, ergonoomia- ja esmaabikoolitusi.
Aastatega on koolitusvaldkond laienenud, lisandunud on asbesti, tuleohutuse, ehitusplatsi ja evakuatsiooni koolitused. Oleme enda alla koondanud töötervishoiu ja tuleohutuse tippspetsialistid ja -praktikud, kes pakuvad klientidele kõrgekvaliteedilist teenust.


Missioon:
Tahame olla Sinu ohutu töökeskkonna võti - hallatud riskid ja koolitatud personal!

Visioon:
Meie eesmärgiks on pakkuda head ja kvaliteetset töötervishoiu- ja tööohutuse teenust Eestis.
Pakume oma klientidele personaalset lähenemiste töökeskkonnaalastes küsimustes ja teenuste osas, samuti laia valikut kvaliteetsetest koolitustest.

Koolituskeskus meedias