Järgmised koolitused

17.08 Tõstukijuhi ühepäevane koolitus Hind: 97.00 eurot
17.08 - 19.08 Tõstukijuhi kahepäevane koolitus praktikaga Hind: 155.00 eurot
18.08 Обучение водителя погрузчика Hind: 97.00 eurot
18.08 - 19.08 Двухдневный oбучение водителя погрузчика Hind: 155.00 eurot
24.08 - 25.08 Esmaabiandjate koolitus Eesti Punase Risti ainekava mahus Hind: 75.00 eurot
25.08 Esmaabiandjate täiendkoolitus Eesti Punase Risti ainekava mahus Hind: 55.00 eurot
26.08 - 28.08 Töötervishoiu- ja tööohutuskoolitus töökeskkonnavolinikele, -spetsialistidele ja -nõukogu liikmetele Hind: 155.00 eurot
28.08 Töökeskkonnaspetsialistide-, volinike- ja -nõukogu liikmete täiendkoolitus Hind: 90.00 eurot
31.08 Обучение координатора строительной площадки Hind: 87.00 eurot
02.09 Ehitusplatsi töötervishoiu ja tööohutuse koordinaatori koolitus Hind: 87.00 eurot
03.09 Обучение для приобретения квалификации стропальщика Hind: 93.00 eurot
04.09 Troppija koolitus (sild-, pukk-, torn-, autokraanad, telfrid) Hind: 93.00 eurot
07.09 Evakuatsiooni- ja tuleohutuse eest vastutava isiku koolitus Hind: 90.00 eurot
07.09 Tuletööde tegemise koolitus tuletööde tegijale Hind: 75.00 eurot
08.09 Обучение лица, ответственного за безопасность эвакуации и пожарную безопасность Hind: 90.00 eurot
Vaata tervet koolituskalendritKoolituskeskus:
Töökeskkonna Haldus OÜ loodi 2006 aasta augustis eesmärgiga hakata pakkuma töötervishoiu- ja tööohutus teenuseid. Esmalt pakkusime vaid riskianalüüse ja töötervishoiualase dokumentatsiooni vormistamise teenust, töökeskkonnaspetsialisti teenust. Ettevõtte ajaloo algusest peale oleme pakkunud ka tööohutuse- ning töötervishoiu-, ergonoomia- ja esmaabikoolitusi.
Aastatega on koolitusvaldkond laienenud, lisandunud on asbesti, tuleohutuse, ehitusplatsi ja evakuatsiooni koolitused. Oleme enda alla koondanud töötervishoiu ja tuleohutuse tippspetsialistid ja -praktikud, kes pakuvad klientidele kõrgekvaliteedilist teenust.


Missioon:
Tahame olla Sinu ohutu töökeskkonna võti - hallatud riskid ja koolitatud personal!

Visioon:
Meie eesmärgiks on pakkuda head ja kvaliteetset töötervishoiu- ja tööohutuse teenust Eestis.
Pakume oma klientidele personaalset lähenemiste töökeskkonnaalastes küsimustes ja teenuste osas, samuti laia valikut kvaliteetsetest koolitustest.

Koolituskeskus meedias