Järgmised koolitused

22.01 Обучение водителя погрузчика Hind: 97.00 eurot
22.01 - 27.01 Двухдневный oбучение водителя погрузчика Hind: 155.00 eurot
23.01 Tõstukijuhi ühepäevane koolitus Hind: 97.00 eurot
23.01 - 27.01 Tõstukijuhi kahepäevane koolitus praktikaga Hind: 155.00 eurot
28.01 Обучение лица, ответственного за безопасность эвакуации и пожарную безопасность Hind: 90.00 eurot
28.01 Обучение в отношении выполнения огневых работ Hind: 75.00 eurot
29.01 - 31.01 Töötervishoiu- ja tööohutuskoolitus töökeskkonnavolinikele, -spetsialistidele ja -nõukogu liikmetele Hind: 155.00 eurot
31.01 Töökeskkonnaspetsialistide-, volinike- ja -nõukogu liikmete täiendkoolitus Hind: 90.00 eurot
07.02 Evakuatsiooni- ja tuleohutuse eest vastutava isiku koolitus Hind: 90.00 eurot
07.02 Tuletööde tegemise koolitus tuletööde tegijale Hind: 75.00 eurot
11.02 Troppija koolitus (sild-, pukk-, torn-, autokraanad, telfrid) Hind: 93.00 eurot
12.02 Обучение для приобретения квалификации стропальщика Hind: 93.00 eurot
18.02 Обучение водителя погрузчика Hind: 97.00 eurot
18.02 - 20.02 Двухдневный oбучение водителя погрузчика Hind: 155.00 eurot
19.02 Tõstukijuhi ühepäevane koolitus Hind: 97.00 eurot
Vaata tervet koolituskalendritKoolituskeskus:
Töökeskkonna Haldus OÜ loodi 2006 aasta augustis eesmärgiga hakata pakkuma töötervishoiu- ja tööohutus teenuseid. Esmalt pakkusime vaid riskianalüüse ja töötervishoiualase dokumentatsiooni vormistamise teenust, töökeskkonnaspetsialisti teenust. Ettevõtte ajaloo algusest peale oleme pakkunud ka tööohutuse- ning töötervishoiu-, ergonoomia- ja esmaabikoolitusi.
Aastatega on koolitusvaldkond laienenud, lisandunud on asbesti, tuleohutuse, ehitusplatsi ja evakuatsiooni koolitused. Oleme enda alla koondanud töötervishoiu ja tuleohutuse tippspetsialistid ja -praktikud, kes pakuvad klientidele kõrgekvaliteedilist teenust.


Missioon:
Tahame olla Sinu ohutu töökeskkonna võti - hallatud riskid ja koolitatud personal!

Visioon:
Meie eesmärgiks on pakkuda head ja kvaliteetset töötervishoiu- ja tööohutuse teenust Eestis.
Pakume oma klientidele personaalset lähenemiste töökeskkonnaalastes küsimustes ja teenuste osas, samuti laia valikut kvaliteetsetest koolitustest.

Koolituskeskus meedias